<   hem   >

Alla orkestrarna verkade samsas om ljudanläggningen. På bilden syns bl.a. Linken (Bad Times), Rubert (Jahn Walentins) och Bengt-Åke (Lady Kate 6).