<   hem   >

... men de inbjudna på första raden är oberörda.
(I trängseln syns bl a Lasse Wikman, Kjelle Grahnström, Bengt Ollander och Gunnar ”Nicke” Westrin.)